Blokowanie informacji o interakcjach w stałym miejscu na ekranie

author avatar
By RareCSM
Last Updated:

Kiedy chcesz użyć obiektu w Sea of Thieves, obok niego pojawi się informacja, że możliwa jest interakcja i jaki przycisk/klawisz jest wymagany, by ją rozpocząć. Na przykład kiedy spojrzysz na skrzynię skarbów, zobaczysz polecenie „Podnieś skrzynię”, a kiedy spoglądasz na koło sterowe statku — „Użyj koła sterowego”.

Domyślnie te informacje o interakcji wyświetlane są dopiero w momencie, gdy gracz skieruje kamerę bezpośrednio na obiekt. To nowe ustawienie pozwala graczom zablokować te informacje w stałym miejscu na ekranie. Dzięki temu skierowanie kamery bezpośrednio na przedmiot nie będzie już konieczne, jednak gracze nadal będą musieli znajdować się w zasięgu przedmiotu.

  • Wróć do sekcji > Ustawienia > Ustawienia dostępu.
  • Ustaw opcję „Stała pozycja informacji o interakcjach” na „Włącz”.

Did you find this article helpful

Featured Articles

Still Need Help?

Raise a support request with one of our team.

Featured Articles