การสนับสนุนสำหรับ ‘Locking Interact Prompts into View’ (การล็อกพร้อมต์โต้ตอบลงในมุมมอง)

author avatar
โดย RareCSM
อัปเดตล่าสุด:

เมื่อโต้ตอบกับวัตถุต่างๆ ภายใน Sea of Thieves จะมีตัวบอกถึงการโต้ตอบแสดงอยู่ถัดจากวัตถุเพื่อแจ้งให้ผู้เล่นทราบว่าวัตถุนี้สามารถโต้ตอบได้และต้องกดปุ่ม/คีย์ใดเพื่อโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น การมองไปที่กล่องสมบัติจะแสดงข้อความ ‘Pick up Chest’ (หยิบหีบ) การมองไปที่พวงมาลัยเรือจะแสดงข้อความ ‘Use Wheel’ (ใช้พวงมาลัย) 

โดยปกติแล้วตัวบอกถึงการโต้ตอบเหล่านี้จะแสดงต่อเมื่อมองตรงไปยังวัตถุนั้นๆ ในโลกด้วยมุมกล้องของคุณเท่านั้น การตั้งค่าใหม่นี้ทำให้ผู้เล่นสามารถล็อคตัวบอกถึงการโต้ตอบเหล่านี้ไว้นิ่งๆ บนหน้าจอได้ ทำให้ไม่ต้องหันกล้องตรงไปทางวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ผู้เล่นยังจำเป็นต้องอยู่ในระยะของวัตถุนั้นๆ

  • ไปที่ Back (ย้อนกลับ) - Settings (การตั้งค่า) > Accessibility Settings (การตั้งค่าการเข้าถึง) 
  • กำหนดค่า Fixed position for Interact Prompts (ตำแหน่งคงที่สำหรับพรอมพ์แบบโต้ตอบ) เป็น On (เปิด) 

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

บทความเด่นที่น่าสนใจ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ