Narracja podpowiedzi

bierze pod uwagę punkty interakcji, obok których stoisz, i wypowiada je na głos.
 
Gdy tylko zbliżysz się do przedmiotu, z którym chcesz wejść w interakcję, pojawiająca się etykieta zostanie odczytana przez technologię zamiany tekstu na mowę Sea of Thieves. Na przykład, gdy stoisz w pobliżu armaty, możesz usłyszeć: „Użyj armaty: przycisk kontrolera X”.
 
Transkrypcja tekstu na mowę musi być włączona, aby narracja podpowiedzi mogła zadziałać. Po jej włączeniu, funkcja narracji podpowiedzi zostanie automatycznie aktywowana.
  • Przejdź do Ustawień i wybierz menu Język
  • Przewiń ekran w dół do sekcji „Narracja gry”
Uporządkowanie
Narracja dzieli się na dwie części:
  • Czynność do wykonania: „Użyj armaty”
  • Naciskany przycisk: „Przycisk kontrolera X”
Obie części można włączyć niezależnie, a ich kolejność może być zmieniona.
 
Opcja „Narracja tekstu interakcji” może być ustawiona na „Wł.” lub „Wył.”, aby kontrolować narrację akcji.
  • Wł.: „Użyj armaty: przycisk kontrolera X”
  • Wył.: „Przycisk kontrolera X”
Opcję „Narracja przycisków interakcji” można ustawić na „Wył.”, „Przed” lub „Po”.
  • Wył.: „Użyj armaty”
  • Przed: „Przycisk kontrolera X: użyj armaty”
  • Po: „Użyj armaty: przycisk kontrolera X”
Dostosowywane opóźnienie początkowe
Przebieganie obok wielu działek okrętowych może spowodować, że narrator będzie powtarzał się wiele razy. Aby zmniejszyć szybkość odtwarzania podpowiedzi, użyj opcji „Opóźnienie narracji podpowiedzi”. Opóźnienie to można ustawić w zakresie od 0,2 do 2 sekund. Domyślnie jest to 1 sekunda.
 
Automatyczne powtarzanie
Narrację podpowiedzi można ustawić tak, aby powtarzała się w wybranym czasie.
 
Jeśli opcja „Powtarzanie narracji punktów interakcji” jest włączona, to bieżąca podpowiedź dotycząca interakcji będzie powtarzana okresowo. Opóźnienie powtarzania ustawia się za pomocą opcji „Opóźnienie powtarzania narracji podpowiedzi” w zakresie do 10 sekund.
 
Opcja ta jest domyślnie wyłączona.
 
Powtarzanie po zamknięciu menu
Interakcje będą powtarzane po otwarciu i zamknięciu menu. Można to wyłączyć za pomocą opcji „Powtarzaj po zamknięciu menu”.
 
Ignorowanie wyłączonych interakcji
Istnieją pewne interakcje, które mogą być mniej przydatne dla niektórych graczy. Niektóre z nich są wyłączone, na przykład „Ktoś inny siedzi przy stole z mapą” lub „Musisz mieć dostępną podróż, aby na nią zagłosować” przy stole z mapą.
 
Domyślnie są one opisywane słowem „Wyłączone”, np: „Wyłączone: Ktoś inny siedzi przy stole z mapą”.
 
Możesz zablokować narrację wyłączonych elementów interaktywnych, włączając opcję „Ignoruj czytanie opisów wyłączonych elementów interaktywnych”.

Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły