Windows 10 Store – rozwiązywanie problemów

author avatar
Według Blaze
Ostatnio zaktualizowane:

Ahoj, piracie!

Jeśli masz problem z pobraniem Sea of Thieves ze sklepu Microsoft Store w systemie Windows 10, istnieje kilka rozwiązań, które możesz wypróbować:

Zresetowanie Microsoft Store

Możesz wykonać poniższe kroki, by odświeżyć sklep – pamięć podręczna zostanie usunięta, a twoja biblioteka i pozwolenia odświeżone. W większości przypadków problem zostaje wtedy rozwiązany.

  1. Zamknij aplikację Microsoft Store, jeśli jest otwarta.
  2. Kliknij menu Start i wpisz hasło „wsreset” bez cudzysłowów.
  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij pierwszy wynik, a następnie wybierz opcję „Uruchom jako administrator”. Jeśli pojawi się okno systemu Windows z pytaniem o uprawnienia, kliknij opcje „Tak” lub „Uruchom”.
  4. Na kilka sekund pojawi się czarny ekran MS-DOS. Poczekaj, aż ekran zniknie, a aplikacja Microsoft Store automatycznie się otworzy.
  5. Spróbuj zainstalować Sea of Thieves.

Inne rozwiązania:

Rozwiązanie 1 – instalacja na innym dysku twardym
1. Otwórz stronę Sea of Thieves w Microsoft Store i naciśnij przycisk „Zainstaluj”.
2. Gdy pojawi się prośba o wybranie ścieżki instalacji, wybierz inny dysk, który nie jest domyślnym dyskiem.


Rozwiązanie 2 – przeprowadzenie czystego rozruchu systemu Windows, w którym wszelkie zainstalowane przez użytkownika programy nie są uruchamiane, co pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów
1. https://support.microsoft.com/en-us/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows
2. Ponownie przystąp do pobierania.


Rozwiązanie 3 – skasowanie pamięci podręcznej sklepu Microsoft Store
1. Rozpocznij pobieranie gry i zaczekaj na pojawienie się błędu.
2. ZASTĄP NAZWĘ UŻYTKOWNIKA (USER_NAME) LOKALNĄ NAZWĄ UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA.
Otwórz ścieżkę C:\Users\User_name\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe\LocalCache
i skasuj wszystkie pliki w tym folderze.
3. Uruchom komputer ponownie.
4. Spróbuj pobrać grę jeszcze raz.


Rozwiązanie 4 – zresetowanie instalatora
1. Uruchom Menedżera zadań (kombinacja Ctrl + Shift + Esc).
2. Przejdź na kartę „Usługi”.
3. Znajdź plik Microsoft Store Installer.
4. Prawym przyciskiem kliknij plik i wybierz opcję „Uruchom ponownie”.
5. Pojawi się powiadomienie z informacją, że można rozpocząć grę w Sea of Thieves.


Rozwiązanie 5 – użycie komendy Powershell w celu ukończenia instalacji
1. Pobierz zawartość ze sklepu do momentu, w którym wartość pobrania będzie wskazywała 99%.
.2 Otwórz program PowerShell i uruchom polecenie:
Add-AppXPackage -RegisterByFamilyName -MainPackage Microsoft.SeaofThieves_8wekyb3d8bbwe
3. W sklepie kliknij przycisk „Spróbuj ponownie”. Problem powinien zostać rozwiązany.


Rozwiązanie 6 – usunięcie potencjalnych konfliktów za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku
1. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17421/windows-free-up-drive-space


Rozwiązanie 7 – skorzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z Microsoft Store
1. https://support.microsoft.com/en-us/help/4027498/microsoft-store-fix-problems-with-apps

Rozwiązanie 8 – użycie programu Powershell do rozwiązania błędu 0x80073CF9
1. Uruchom program Powershell i wpisz następującą komendę: fsutil behavior set DisableEncryption 0
2. Uruchom komputer ponownie.
3. Spróbuj jeszcze raz pobrać Sea of Thieves.

 

Sprawdzenie, czy jest zainstalowana najnowsza aktualizacja systemu Windows 10

Aby sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą aktualizację systemu Windows 10, kliknij Start, a następnie wpisz hasło „aktualizacje”. Po zaktualizowaniu systemu wyłącz komputer i uruchom go ponownie.

Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny na twoim komputerze są prawidłowe

Brak synchronizacji pomiędzy twoim zegarem a zegarem globalnym może wywołać błąd. Kliknij prawym przyciskiem myszy godzinę wyświetlaną na pasku zadań i wybierz opcję „Ustaw datę/godzinę”. Pojawi się okno, w którym znajdziesz opcję „Ustaw czas automatycznie” oraz „Ustaw strefę czasową automatycznie”. Włącz je obie i w razie potrzeby uruchom komputer ponownie.

Uzyskaj pomoc od Microsoft

Dział wsparcia Sea of Thieves ma bardzo ograniczony dostęp do Microsoft Store i może zaoferować pomoc wyłącznie w obrębie powyższych kroków. Jeśli w dalszym ciągu występuje u ciebie problem z Microsoft Store, wejdź na <support.microsoft.com>, gdzie otrzymasz pełne, bezpośrednie wsparcie w znalezieniu przyczyny problemu.

 

 

Czy ten artykuł ci pomógł?

Polecane artykuły

Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły