Zaproszenia Steam – wysyłanie/otrzymywanie zaproszeń pomiędzy użytkownikami Steama

Z racji tego, że steamowa wersja Sea of Thieves używa funkcji Xbox Live, proces zapraszania i otrzymywania zaproszeń do sesji pomiędzy użytkownikami Steama wygląda nieco inaczej niż w przypadku tytułów niewykorzystujących tych funkcji. Na przykład nie ma możliwości wybrania znajomego z listy znajomych Steam i wysłania mu zaproszenia lub samemu otrzymania zaproszenia w ten sposób.

Nie martw się jednak, piracie – poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak wysyłać i otrzymywać zaproszenia od użytkowników Steama.

Upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konta

 • Sprawdź, czy konto, na którym chcesz grać w Sea of Thieves, jest zalogowane w Microsoft Store i aplikacji Pomocnik konsoli Xbox (Xbox Console Companion). Jeśli zalogujesz się za pomocą nieprawidłowych profili, system zapraszania może nie działać.
 • Uruchom Sea of Thieves na platformie Steam.
 • W trakcie uruchamiania zobaczysz monit o zalogowanie, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione. Pamiętaj, by użyć profilu gracza, do którego logujesz się w Microsoft Store i w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox. Połącz to konto z kontem Steam, gdy pojawi się powiadomienie o takiej możliwości.

Wysyłanie zaproszeń z lobby gry

 • Będąc w menu głównym, wybierz tryb gry i przejdź do lobby.
 • W lewym dolnym rogu ekranu lobby zobaczysz opcję umożliwiającą zaproszenie znajomych. Kliknij ją kursorem lub naciśnij klawisz 1 na klawiaturze.
 • Wyświetli się lista znajomych, z której możesz już bez przeszkód wysyłać zaproszenia.
 • Możesz także wysyłać zaproszenia za pośrednictwem Xbox Game Bar, będąc w lobby. Aby to zrobić, naciśnij kombinację klawiszy Win+G lub przycisk Guide na kontrolerze w celu wywołania Xbox Game Bar. Gdy nakładka Xbox Game Bar zostanie wyświetlona, przejdź do sekcji „Społeczności Xbox”, kliknij prawym przyciskiem myszy profil gracza, z którym chcesz zagrać, i wybierz z listy opcję „Zaproś do gry”.
 • Dodatkowa uwaga: możesz dodawać znajomych zarówno za pomocą Xbox Game Bar, jak i aplikacji Pomocnik konsoli Xbox.

Wysyłanie zaproszeń podczas gry

 • Jeśli jesteś w trakcie rozgrywki, naciśnij klawisz Esc, by przejść do menu pauzy.
 • Mając przed sobą otwartą listę opcji, wybierz pozycję „Moja załoga”.
 • W lewym dolnym rogu ekranu powinna wyświetlić się opcja zapraszania znajomych. Kliknij ją kursorem lub naciśnij klawisz 1 na klawiaturze.
 • Zobaczysz listę znajomych, z której możesz już bez przeszkód wysyłać zaproszenia.
  Możesz także wysyłać zaproszenia za pośrednictwem Xbox Game Bar. Tak jak w przypadku zapraszania z lobby, gdy nakładka Xbox Game Bar zostanie wyświetlona, przejdź do sekcji „Społeczności Xbox”, kliknij prawym przyciskiem myszy profil gracza, z którym chcesz zagrać, i wybierz z listy opcję „Zaproś do gry”.

Przyjmowanie zaproszeń

Istnieje kilka sposobów na zaakceptowanie zaproszeń do gry od graczy z innych platform.

 • Podczas gry wszystkie otrzymywane zaproszenia będą wyświetlane na ekranie. Zaakceptowanie zaproszenia przekieruje cię do gry tak jak zwykle. Zaproszenie to będzie również dostępne w nakładce Xbox Game Bar.
 • Poza grą zaproszenie będzie dostępne w nakładce Xbox Game Bar.

Dołączanie do rozgrywki znajomego bez zaproszenia

Xbox Game Bar umożliwia dołączenie do sesji innego użytkownika bez względu na to, czy znajduje się on w lobby, czy jest już w trakcie rozgrywki. Jedynym warunkiem jest to, że jesteście wzajemnie dodani na swoich listach znajomych. W ten sposób możesz dołączyć, zarówno podczas gry, jak i poza nią.

 • Otwórz Xbox Game Bar. Następnie przejdź do sekcji „Społeczności Xbox”, kliknij prawym przyciskiem myszy profil gracza, do którego chcesz dołączyć, i wybierz z listy opcję „Dołącz do gry”.
  Jeśli Sea of Thieves nie było uruchomione, teraz zostanie włączone.
 • Zobaczysz powiadomienie informujące o tym, że dołączasz do rozgrywki innego gracza. Potwierdzenie tego przyciskiem „Tak” przeniesie cię do jego sesji.

Uwaga: dołączanie do rozgrywek innych graczy za pośrednictwem listy znajomych w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox przez graczy na platformie Steam

 • W takim przypadku zostanie wyświetlone pytanie „Kupić ponownie?” w Microsoft Store lub w Pomocniku konsoli Xbox. Jest to spowodowane procesami związanymi z wersją gry z Microsoft Store, a nie ze steamową wersją gry.

Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły