Zaproszenia Steam – wysyłanie/otrzymywanie zaproszeń pomiędzy użytkownikami Steama

Z racji tego, że steamowa wersja Sea of Thieves używa funkcji Xbox Live, proces zapraszania i otrzymywania zaproszeń do sesji pomiędzy użytkownikami Steama wygląda nieco inaczej niż w przypadku tytułów niewykorzystujących tych funkcji. Na przykład nie ma możliwości wybrania znajomego z listy znajomych Steam i wysłania mu zaproszenia lub samemu otrzymania zaproszenia w ten sposób.

Nie martw się jednak, piracie – poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak wysyłać i otrzymywać zaproszenia od użytkowników Steama.

Upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konta

 • Sprawdź, czy konto, na którym chcesz grać w Sea of Thieves, jest zalogowane w Microsoft Store i aplikacji Pomocnik konsoli Xbox (Xbox Console Companion). Jeśli zalogujesz się za pomocą nieprawidłowych profili, system zapraszania może nie działać.
 • Uruchom Sea of Thieves na platformie Steam.
 • W trakcie uruchamiania zobaczysz monit o zalogowanie, jeśli jeszcze nie zostało to zrobione. Pamiętaj, by użyć profilu gracza, do którego logujesz się w Microsoft Store i w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox. Połącz to konto z kontem Steam, gdy pojawi się powiadomienie o takiej możliwości.

Wysyłanie zaproszeń z lobby gry

 • Będąc w menu głównym, wybierz tryb gry i przejdź do lobby.
 • W lewym dolnym rogu ekranu lobby zobaczysz opcję umożliwiającą zaproszenie znajomych. Kliknij ją kursorem lub naciśnij klawisz 1 na klawiaturze.
 • Wyświetli się lista znajomych, z której możesz już bez przeszkód wysyłać zaproszenia.
 • Możesz także wysyłać zaproszenia za pośrednictwem Xbox Game Bar, będąc w lobby. Aby to zrobić, naciśnij kombinację klawiszy Win+G lub przycisk Guide na kontrolerze w celu wywołania Xbox Game Bar. Gdy nakładka Xbox Game Bar zostanie wyświetlona, przejdź do sekcji „Społeczności Xbox”, kliknij prawym przyciskiem myszy profil gracza, z którym chcesz zagrać, i wybierz z listy opcję „Zaproś do gry”.
 • Dodatkowa uwaga: możesz dodawać znajomych zarówno za pomocą Xbox Game Bar, jak i aplikacji Pomocnik konsoli Xbox.

Wysyłanie zaproszeń podczas gry

 • Jeśli jesteś w trakcie rozgrywki, naciśnij klawisz Esc, by przejść do menu pauzy.
 • Mając przed sobą otwartą listę opcji, wybierz pozycję „Moja załoga”.
 • W lewym dolnym rogu ekranu powinna wyświetlić się opcja zapraszania znajomych. Kliknij ją kursorem lub naciśnij klawisz 1 na klawiaturze.
 • Zobaczysz listę znajomych, z której możesz już bez przeszkód wysyłać zaproszenia.
  Możesz także wysyłać zaproszenia za pośrednictwem Xbox Game Bar. Tak jak w przypadku zapraszania z lobby, gdy nakładka Xbox Game Bar zostanie wyświetlona, przejdź do sekcji „Społeczności Xbox”, kliknij prawym przyciskiem myszy profil gracza, z którym chcesz zagrać, i wybierz z listy opcję „Zaproś do gry”.

Wysyłanie zaproszeń do innego znajomego ze Steam przez nakładkę Steam

Użytkownik Steam może otworzyć listę znajomych i wysłać zaproszenie, klikając prawym przyciskiem myszy znajomego, którego chce zaprosić, a następnie wybierając opcję „Zaproś do gry”. Spowoduje to wysłanie odbiorcy wiadomości zawierającej zaproszenie. Wystarczy, że odbiorca kliknie przycisk „Akceptuj”, aby automatycznie załadować lobby.

Można to zrobić na ekranie „Wypłyń” lub już w grze, o ile w załodze pozostało wystarczająco dużo wolnych miejsc.

Przyjmowanie zaproszeń

Istnieje kilka sposobów na zaakceptowanie zaproszeń do gry od graczy z innych platform.

 • Podczas gry wszystkie otrzymywane zaproszenia będą wyświetlane na ekranie. Zaakceptowanie zaproszenia przekieruje cię do gry tak jak zwykle. Zaproszenie to będzie również dostępne w nakładce Xbox Game Bar.
 • Poza grą zaproszenie będzie dostępne w nakładce Xbox Game Bar.

Dołączanie do rozgrywki znajomego bez zaproszenia

Xbox Game Bar umożliwia dołączenie do sesji innego użytkownika bez względu na to, czy znajduje się on w lobby, czy jest już w trakcie rozgrywki. Jedynym warunkiem jest to, że jesteście wzajemnie dodani na swoich listach znajomych. W ten sposób możesz dołączyć, zarówno podczas gry, jak i poza nią.

 • Otwórz Xbox Game Bar. Następnie przejdź do sekcji „Społeczności Xbox”, kliknij prawym przyciskiem myszy profil gracza, do którego chcesz dołączyć, i wybierz z listy opcję „Dołącz do gry”.
  Jeśli Sea of Thieves nie było uruchomione, teraz zostanie włączone.
 • Zobaczysz powiadomienie informujące o tym, że dołączasz do rozgrywki innego gracza. Potwierdzenie tego przyciskiem „Tak” przeniesie cię do jego sesji.

Uwaga: dołączanie do rozgrywek innych graczy za pośrednictwem listy znajomych w aplikacji Pomocnik konsoli Xbox przez graczy na platformie Steam

 • W takim przypadku zostanie wyświetlone pytanie „Kupić ponownie?” w Microsoft Store lub w Pomocniku konsoli Xbox. Jest to spowodowane procesami związanymi z wersją gry z Microsoft Store, a nie ze steamową wersją gry.

Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły