การสนับสนุนสำหรับ ‘Escape’ เพื่อออกจากหน้าการตั้งค่าในขั้นต่างๆ

author avatar
โดย Blaze
อัปเดตล่าสุด:

ขณะเลือกหัวข้อต่างๆ ในเมนูการตั้งค่า โดยปกติแล้วการกดปุ่ม ‘Escape’ จะเป็นการกลับไปยังเมนูขั้นบนสุด แม้ว่าจะเข้าไปในเมนูย่อยระดับใดก็ตาม การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนการทำงานของปุ่ม ‘Escape’ และให้ผู้เล่นกลับออกจากแต่ละเมนูย่อยทีละขั้น ซึ่งอาจต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อกลับสู่เมนูขั้นบนสุด 

  • ไปที่ Back - Settings - Accessibility Settings 
  • กำหนดค่า Escape as Back เป็น On 

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

บทความเด่นที่น่าสนใจ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ