Windows Store – rozwiązywanie problemów

Ahoj, piracie!

Jeśli masz problem z pobraniem Sea of Thieves ze sklepu Microsoft Store w systemie Windows, istnieje kilka rozwiązań, które możesz wypróbować:

Zresetowanie Microsoft Store

Możesz wykonać poniższe kroki, by odświeżyć sklep – pamięć podręczna zostanie usunięta, a twoja biblioteka i pozwolenia odświeżone. W większości przypadków problem zostaje wtedy rozwiązany.

  1. Zamknij aplikację Microsoft Store, jeśli jest otwarta.
  2. Kliknij menu Start i wpisz hasło „wsreset” bez cudzysłowów.
  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij pierwszy wynik, a następnie wybierz opcję „Uruchom jako administrator”. Jeśli pojawi się okno systemu Windows z pytaniem o uprawnienia, kliknij opcje „Tak” lub „Uruchom”.
  4. Na kilka sekund pojawi się czarny ekran MS-DOS. Poczekaj, aż ekran zniknie, a aplikacja Microsoft Store automatycznie się otworzy.
  5. Spróbuj zainstalować Sea of Thieves.

Inne rozwiązania:

Rozwiązanie 1 – instalacja na innym dysku twardym
1. Otwórz stronę Sea of Thieves w Microsoft Store i naciśnij przycisk „Zainstaluj”.
2. Gdy pojawi się prośba o wybranie ścieżki instalacji, wybierz inny dysk, który nie jest domyślnym dyskiem.


Rozwiązanie 2 – przeprowadzenie czystego rozruchu systemu Windows, w którym wszelkie zainstalowane przez użytkownika programy nie są uruchamiane, co pozwala uniknąć potencjalnych konfliktów
1. Https://support.microsoft.com/help/929135/how-to-perform-a-clean-boot-in-windows
2. Ponownie przystąp do pobierania.


Rozwiązanie 3 – skasowanie pamięci podręcznej sklepu Microsoft Store
1. Rozpocznij pobieranie gry i zaczekaj na pojawienie się błędu.
2. ZASTĄP NAZWĘ UŻYTKOWNIKA (USER_NAME) LOKALNĄ NAZWĄ UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA.
Otwórz ścieżkę C:\Users\User_name\AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsStore_8wekyb3d8bbwe\LocalCache
i skasuj wszystkie pliki w tym folderze.
3. Uruchom komputer ponownie.
4. Spróbuj pobrać grę jeszcze raz.


Rozwiązanie 4 – zresetowanie instalatora
1. Uruchom Menedżera zadań (kombinacja Ctrl + Shift + Esc).
2. Przejdź na kartę „Usługi”.
3. Znajdź plik Microsoft Store Installer.
4. Prawym przyciskiem kliknij plik i wybierz opcję „Uruchom ponownie”.
5. Pojawi się powiadomienie z informacją, że można rozpocząć grę w Sea of Thieves.


Rozwiązanie 5 – użycie komendy Powershell w celu ukończenia instalacji
1. Pobierz zawartość ze sklepu do momentu, w którym wartość pobrania będzie wskazywała 99%.
.2 Otwórz program PowerShell i uruchom polecenie:
Add-AppXPackage -RegisterByFamilyName -MainPackage Microsoft.SeaofThieves_8wekyb3d8bbwe
3. W sklepie kliknij przycisk „Spróbuj ponownie”. Problem powinien zostać rozwiązany.


Rozwiązanie 6 – usunięcie potencjalnych konfliktów za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku
1. https://support.microsoft.com/help/17421/windows-free-up-drive-space


Rozwiązanie 7 – skorzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z Microsoft Store
1. https://support.microsoft.com/help/4027498/microsoft-store-fix-problems-with-apps

Rozwiązanie 8 – użycie programu Powershell do rozwiązania błędu 0x80073CF9
1. Uruchom program Powershell i wpisz następującą komendę: fsutil behavior set DisableEncryption 0
2. Uruchom komputer ponownie.
3. Spróbuj jeszcze raz pobrać Sea of Thieves.

 

Rozwiązanie 8 – Rozwiązanie błędu 0X87E10BD0
1. Jeśli otrzymujesz powyższy błąd, spróbuj wylogować się ze swojego konta i zalogować się ponownie do sklepu.

 

Sprawdzenie, czy jest zainstalowana najnowsza aktualizacja systemu Windows

Aby sprawdzić, czy masz zainstalowaną najnowszą aktualizację systemu Windows, kliknij Start, a następnie wpisz hasło „aktualizacje”. Po zaktualizowaniu systemu wyłącz komputer i uruchom go ponownie.

Sprawdź, czy ustawienia daty i godziny na twoim komputerze są prawidłowe

Brak synchronizacji pomiędzy twoim zegarem a zegarem globalnym może wywołać błąd. Kliknij prawym przyciskiem myszy godzinę wyświetlaną na pasku zadań i wybierz opcję „Ustaw datę/godzinę”. Pojawi się okno, w którym znajdziesz opcję „Ustaw czas automatycznie” oraz „Ustaw strefę czasową automatycznie”. Włącz je obie i w razie potrzeby uruchom komputer ponownie.

Uzyskaj pomoc od Microsoft

Dział wsparcia Sea of Thieves ma bardzo ograniczony dostęp do Microsoft Store i może zaoferować pomoc wyłącznie w obrębie powyższych kroków. Jeśli w dalszym ciągu występuje u ciebie problem z Microsoft Store, wejdź na https://support.microsoft.com/, gdzie otrzymasz pełne, bezpośrednie wsparcie w znalezieniu przyczyny problemu.

 

 


Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły