Korzystanie z funkcji „Automatyczne poruszanie”

Korzystanie z funkcji „Automatyczne poruszanie”

Dążąc do ograniczenia liczby przycisków, jakie gracze muszą przytrzymywać, by poruszać się po świecie, wprowadziliśmy opcję „Automatyczne poruszanie”.

Włączenie opcji „Automatyczne poruszanie” sprawi, że postać gracza będzie nieustannie przemieszczać się do przodu na lądzie/pokładzie i w wodzie i skręcać na wydane przez gracza polecenie; zatrzymać ją mogą wyłącznie ściany lub zagrożenia naturalne. Ponadto ruch będzie wykonywany podczas niektórych interakcji, takich korzystanie z drabiny (automatyczne wspinanie) czy kabestanu (automatyczne podnoszenie kotwicy).

Aby wyłączyć automatyczne poruszanie wystarczy ponownie nacisnąć odpowiedni przycisk/klawisz lub poruszać się przez chwilę do tyłu.

W przypadku klawiatur domyślnym klawiszem aktywującym tę funkcję jest Num Lock. Przypisanie klawisza można zmienić:

• Przejdź do ustawień klawiatury i myszy.
• Przejdź do sekcji „Poruszanie się”.
• Wybierz opcję „Automatyczne poruszanie” i ustaw nowy klawisz.

W przypadku kontrolerów funkcja ta nie jest domyślnie przypisana do żadnego przycisku. Aby któryś jej przypisać, wykonaj następujące czynności:

• Przejdź do ustawień kontrolera.
• Przejdź do sekcji „Poruszanie się”.
• Wybierz opcję „Automatyczne poruszanie” i ustaw nowy przycisk.


Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły