ระบบเสียงและการแชทของ Xbox One

ปัญหา: ฉันได้ยินเฉพาะเสียงเกมหรือเสียงลูกเรือแชทเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

Audio Balance (ปรับสมดุลเสียง) – การปรับความดังเสียงผ่านการตั้งค่านี้จะไม่เพิ่ม/ลดเสียงแชทหรือในเกมแยกต่างหาก แต่เป็นแถบปรับสมดุล ดังนั้นผู้เล่นที่ตั้งค่าเสียงเกมเป็น 100% จะได้ยินเสียงแชท 0%

 • ลองรีเซ็ตสมดุลระหว่างเกมและแชท โดยตรวจดูว่าคุณได้ยินทั้งเสียงลูกเรือและพูดกลับหาพวกเขาได้ด้วย แล้วจึงปรับค่าตามต้องการ

สกรีนช็อตของอะแดปเตอร์ชุดหูฟังสเตอริโอ Xbox

 1. Game balance (สมดุลเสียงเกม)
 2. Chat balance (สมดุลเสียงแชท)
 3. Volume up (เสียงดังขึ้น)
 4. Volume down (เสียงเบาลง)
 5. Mute (ปิดเสียง)

Game/Chat balance (สมดุลเสียงเกม/แชท): ปุ่มทั้งสองนี้ใช้ปรับการรวมเสียงเกมกับเสียงแชท โดยปกติแล้วค่าเริ่มต้นจะเป็น 50/50 แต่คุณสามารถปรับได้เต็มที่ตั้งแต่ 100/0 ไปจนถึง 0/100 ตัวอย่างเช่นคุณอยากได้ยินเสียงเกมมากกว่าเสียงแชท ก็ให้กดปุ่มไอคอนรูปคอนโทรลเลอร์จนกว่าจะถึงระดับที่คุณต้องการ จะมีเสียงสัญญาณบอกเมื่อไปถึง 100 เปอร์เซนต์

โปรดทราบว่าคุณอาจยังได้ยินเสียงเกมจากทีวีของคุณ หากไม่ต้องการให้มีเสียงออกจากทีวี ให้ลดเสียงทีวีของคุณลง (เมือคุณเสียบหูฟังเข้ากับคอนโทรลเลอร์ จะไม่ได้ปิดเสียงหรือปรับเสียงจากทีวีโดยอัตโนมัติ)

Mute (ปิดเสียง): ปุ่มนี้จะปิดเสียงแชทของคุณ ทำให้ผู้เล่นคนอื่นไม่ได้ยินคุณพูด โดยไม่ได้ปิดเสียงเกม/เพลง/แอป ซึ่งปุ่มนี้จะมีไฟ LED สีส้มเพื่อบอกว่าคุณปิดเสียงอยู่ และไฟ LED นี้จะติดสว่างก็ต่อเมือเสียบหูฟังเข้ากับอะแดปเตอร์เท่านั้น

Volume (ความดัง): ปุ่มเพิ่มและลดความดังเสียงจะควบคุมเสียงทั้งหมดที่จะไปยังหูฟังของคุณ รวมถึงเสียงเกมและเสียงแชท หากคุณไม่ต้องการเพิ่มทั้งเสียงเกมและเสียงแชทในอัตราเท่ากัน ให้ปรับสมดุลเสียงเกม/แชท (ดูที่ "Game/Chat balance" ด้านบน)

===================================== 

ปัญหา: ฉันเข้าร่วมทีมลูกเรือแล้ว แต่ฉันไม่ได้ยินที่พวกเขาพูด และเขาก็ไม่ได้ยินฉันเช่นกัน

Party Chat (แชทในปาร์ตี้) – เราทราบมาจากฟอรัมของเราว่ามีลูกเรือบางคนที่เข้าเกมและตั้งแชทปาร์ตี้สำหรับลูกเรือ ผู้เล่นที่ไม่ได้ตอบรับคำเชิญหรือเข้าร่วมในกลุ่มภายหลัง จะไม่ได้เพิ่มชื่อเข้าไปในปาร์ตี้โดยอัตโนมัติ พวกเขาจึงคิดว่าระบบแชทขัดข้องและลูกเรือไม่ได้พูด

 • ถอดและเสียบหูฟัง/Kinect
 • ตรวจดูว่าไม่ได้ปิดเสียงไมโครโฟนไว้
 • ตรวจดูว่าทั้งคุณและคนที่ต้องการพูดด้วยไม่ได้ใช้ Party Chat หรือไม่

 ===================================== 

ปัญหา: ฉันเข้าร่วมทีมลูกเรือแล้ว แต่ฉันได้ยินที่พวกเขาพูด แต่เขาไม่ได้ยินที่ฉันพูด

Game Chat & Microphones (แชทในเกมและไมโครโฟน) – เรื่องนี้อาจเกิดจากปัญหาได้หลายสาเหตุ ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้: 

 • ถอดและเสียงหูฟัง/Kinect
 • ตรวจดูว่าไม่ได้ปิดเสียงไมโครโฟนไว้
 • หากคุณมี Kinect แต่ไม่มีหูฟัง ตรวจดูว่าได้เปิดใช้งานสำหรับการแชทแล้วหรือยัง (ไปที่ settings โดยเสียบ Kinect ต่อไว้ คุณจะเห็นการตั้งค่า “Kinect mic for chat”) โดยจำเป็นต้องตั้งค่าไว้เป็น ON หากคุณต้องการใช้ไมโครโฟนที่มีมาใน Kinect ของคุณสำหรับการแชทด้วยเสียง
 • ตรวจดูว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณอนุญาตให้ใช้การสื่อสารด้วยเสียงหรือไม่ (Settings > Account > Privacy & online safety > Xbox Live privacy > Communication & multiplayer > Voice, text, invites)
 • ตรวจดูว่า Sea of Thieves สามารถเข้าใช้งานไมโครโฟนของคุณได้หรือไม่ (Settings > Account > Privacy & online safety > App privacy > Microphone)

หมายเหตุสำหรับสองหัวข้อสุดท้าย: สองหัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางออนไลน์ ซึ่งอาจควบคุมโดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง ดังนั้นกรุณาขออนุญาตหากเปิดใช้งานการควบคุมดังกล่าวไว้และขอรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

=====================================

ปัญหา: ไม่สามารถสนทนาด้วยเสียงพูดได้

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ - ถ้าคุณไม่สามารถทำการสนทนาได้อย่างสิ้นเชิง คุณอาจลองตรวจสอบฮาร์ดแวร์ของคุณว่าเป็นปัจจุบันและทำงานได้

 • ตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด ในการทําเช่นนี้โปรดทําตามบทความเกี่ยวกับวิธีอัปเดต คอนโทรลเลอร์ไร้สายของคุณ
 • ตรวจสอบการตั้งค่าระบบเสียงต่างๆ ที่คอนโซล Xbox One ซึ่งสามารถตั้งค่าดังกล่าวได้ในไม่กี่ส่วน:
  • กดปุ่ม Guide และในเมนูด้านข้างที่แสดงขึ้น ให้เลือกไอคอนการตั้งค่ารูปฟันเฟือง จากนั้นเลื่อนลงจนถึง Audio แล้วเลือกเมนูดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานไมโครโฟน และปรับสมดุลของความดังสำหรับ Headset Volumes และ Chat Mixer ของคุณอย่างถูกต้อง
  • กดปุ่ม Guide และในเมนูด้านข้างที่แสดงขึ้น ให้เลือกไอคอนการตั้งค่ารูปฟันเฟือง จากนั้นเลื่อนลงจนถึง Settings แล้วเลือกเมนูดังกล่าว จากส่วน General ให้เลือก Volume & Output เลื่อนไปยังการตั้งค่าต่างๆ ของ Volume เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าตัวเลือกการสนทนาอย่างถูกต้อง 
 • การฮาร์ดรีเซ็ตคอนโซล Xbox One อาจแก้ปัญหาดังกล่าวได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการล้างข้อมูลแคชในคอนโซลของคุณ ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วอาจสามารถแก้ปัญหาได้ ทำได้โดย:
 1. ขณะที่คอนโซลเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เป็นเวลา 10 วินาที
 2. เมื่อคอนโซลปิดแล้ว ให้บูตระบบอีกครั้ง และแคชของคุณจะถูกล้าง 
 • ตรวจสอบว่าได้กำหนดประเภท NAT ของเราเตอร์ของคุณเป็น Open การตั้งค่าเป็นอย่างอื่นอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเสียงและการสนทนา การตรวจสอบผ่านคอนโซลของคุณ: 
  • กดปุ่ม Xbox ที่คอนโทรลเลอร์
  • ไปที่แท็บ System
  • จากนั้นไปที่ Settings
  • จากนั้นไปที่ Network
  • จากนั้นไปที่ Network Settings
  • ตรวจสอบค่าซึ่งอยู่ใกล้กับ NAT Type

=====================================

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชุดหูฟังสามารถดูได้ในบทความนี้:

ตั้งค่าและแก้ไขปัญหา ชุดหูฟังสเตอริโอ Xbox One และอะแดปเตอร์ของคุณ

=====================================

ที่ด้านนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะแชทเสียงต่างๆ เมื่อมองไปยังผู้เล่นอื่นโดยตรง รายละเอียดทั้งหมดด้านล่างใช้ได้กับทั้งลูกเรือของตนเองและลูกเรือศัตรู:

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น เราจะเรียกผู้เล่นในสถานการณ์ด้านล่างว่า คุณ (ตัวละครของคุณ) กับ Fred (ลูกเรือในทีม / ศัตรู)
 

ไม่ได้พูด

 Not_Talking.jpg

ผู้เล่นจะไม่เห็นสัญลักษณ์บน Gamertag ของ Fred เนื่องจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • Fred ไม่มีไมโครโฟนที่เชื่อมต่อไว้
 • Fred เชื่อมต่อไมโครโฟนไว้แต่ไม่ได้พูด
 • Fred ปิดเสียงไมโครโฟนของตนเองไว้

ผู้เล่นกำลังพูด

 Talking.jpg

ผู้เล่นจะเห็นสัญลักษณ์กลุ่มคำพูดบน Gamertag ของ Fred เนื่องจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • Fred กำลังพูดกับคุณและคุณควรจะได้ยินเสียงของเขา
 • คุณอาจพบบั๊กแชทเสียงของเรา ซึ่งหมายถึงการที่คุณเห็นสัญลักษณ์นี้แต่ไม่ได้ยิน Fred สามารถแก้ไขได้โดยการถอดและเสียบสายหูฟังของคุณใหม่
 • หากคุณเห็นสัญลักษณ์นี้แต่ยังไม่ได้ยินเสียงพูด คุณอาจตั้งค่าระบบเสียงของคุณไม่ถูกต้องที่ระบบปฏิบัติการ

ผู้เล่นถูกปิดเสียง

 ภาพหน้าจอของ Xbox Live gamertag ที่แสดงเหนือโจรสลัดที่มีไอคอนแชทที่ปิดเสียงอยู่

ผู้เล่นจะเห็นสัญลักษณ์นี้และมีขีดคาดทับที่บน Gamertag ของ Fred เนื่องจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

 • คุณอยู่ในปาร์ตี้ Xbox และสัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นเมื่อ Fred พูดอยู่ แต่คุณจะไม่เห็นสัญลักษณ์ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้
 • คุณปิดเสียง Fred ไว้และสัญลักษณ์นี้จะขึ้นบน Gamertag ของเขาอยู่ตลอดถาวร
 • คุณตั้งค่าความปลอดภัยระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อปิดกั้นผู้พูดทั้งหมด

 หากปัญหาของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขและคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาส่งตั๋วสำหรับทีมสนับสนุนลูกค้าของ Sea of Thieves


ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ