การแก้ไขปัญหา: ค้างขณะเปิดสมุดบันทึก

หากคุณพบกับอาการค้างที่ข้อความ 'Opening Journal' (กำลังเปิดบันทึก) ด้านล่างนี้จะเป็นขั้นตอนบางส่วนที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้: 

  1. กดปุ่ม Windows + I
  2. เลือก Time and Language (เวลาและภาษา)
  3. เลือก Region and Language (ภูมิภาคและภาษา)
  4. เปลี่ยนทั้งภาษาและภูมิภาคเริ่มต้นของคุณเป็น US + English (US)
  5. รีบูทเครื่อง PC ของคุณ 

การทำตามขั้นตอนข้างต้นจะช่วยแก้ปัญหานี้ของคุณได้ แต่หากยังพบปัญหาอยู่ กรุณาส่งตั๋วสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือ


ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ