เกมล่มขณะเปิดใช้งาน / ปัญหาในการเรนเดอร์ภาพ - แอนตี้ไวรัส Trend Micro

หากพบว่า PC ของคุณมีอาการตามด้านล่างนี้และคุณกำลังใช้งานแพ็คเกจแอนตี้ไวรัสของ Trend Micro กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

  • อาการล่มเมื่อเข้าเกม
  • ปัญหาพื้นผิว/การเรนเดอร์ภาพในระหว่างการเล่น
  • อาการล่มขณะเล่นเกม


หมายเหตุสำคัญ: ต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตเกม Sea of Thieves และมีเลขเวอร์ชันที่เปลี่ยนไป

1. กดปุ่มคีย์ Windows

2. ค้นหา Windows PowerShell และเปิดขึ้นมา

3. ป้อนคำสั่งด้านล่างนี้

Get-AppxPackage *SeaOfThieves* | ForEach{$_.InstallLocation}


4. คัดลอกผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งน่าจะมีลักษณะคล้ายกับที่ด้านล่างนี้

C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SeaofThieves_2.78.5523.2_x64__8wekyb3d8bbwe


5. เปิดคอนโซลหลักของ Trend Micro โดยการคลิกขวาที่ไอคอน Trend Micro ในแถบ Taskbar ของคุณแล้วเลือก Open the Main Console

6. เปิด Settings Menu

7. เลือก Exception Lists แล้วจึงเลือก Programs/folders

8. คลิกปุ่ม + Add แล้วจึงคลิกที่ Browse

9. วางผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 ลงในช่อง File name

10. คลิกที่ปุ่ม Open จะเป็นการเพิ่มพาธดังกล่าวลงในรายการยกเว้นหรือ Exception List ของคุณ

11. คลิกที่ Apply แล้วคลิกที่ OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดหน้าต่างรายการ Exception Lists

 

หากว่ายังเล่นไม่ได้

อาจมีไฟล์ที่สำคัญของ Sea of Thieves ที่ล็อคอยู่ในส่วนกักกัน กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกู้คืนไฟล์ดังกล่าว

1. เปิดคอนโซลหลักของซอฟต์แวร์ Trend Micro Security ของคุณแล้วคลิกที่ไอคอน Security Report

2. คลิกที่ลิงก์ See more

3. คลิกที่ไฟล์ SoTGame.exe แล้วคลิกที่ Restore (หากไม่พบไฟล์ดังกล่าว ให้เลือกรายการดรอปดาวน์ถัดจาก View แล้วเลือก Last Scan)

4. คลิกที่ Yes เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการกู้คืนไฟล์หรือไม่

5. คลิกที่ OK

 สำหรับข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม กรุณาดูที่ Trend Micro Support:

https://esupport.trendmicro.com/home/pages/technical-support/maximum-security-10/1105090.aspx?_ga=2.141354416.380243900.1539770950-616145983.1539770950


ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ