ร้านค้า Steam - การดำเนินการกับบันเดิลจากร้านค้าและเหรียญโบราณที่ซื้อมา

หลังจากการซื้อ Bundle หรือ Ancient Coin ผ่านร้านค้า Sea of Thieves ภายใน Steam สิ่งที่คุณซื้อจะอยู่ใน Steam Inventory เพื่อนำสิ่งที่ซื้อเหล่านี้มาใช้ในโปรไฟล์ของคุณ เพียงเปิด Sea of Thieves และสิ่งที่ซื้อดังกล่าวจะถูก 'รับเข้า' หลังจากนั้น เนื้อหาทั้งหมดจะสามารถใช้ภายในเกมได้ และสิ่งที่คุณซื้อจะถูกนำออกจาก Inventory ของคุณ

ในบางครั้งที่ซื้อ Bundle คุณอาจเห็นข้อความที่ไฮไลต์ด้านล่าง:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบน Steam ที่เน้นว่าเครื่องเล่นพยายามทําการซื้อซ้ํา

กรณีดังกล่าวเกิดจากการมี Bundle ของร้านค้าซึ่งได้ซื้อไว้แล้ว และอยู่ใน Inventory ของคุณแล้ว (แต่ยังไม่ได้ 'รับเข้า') ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการซื้อ Bundle ของร้านค้าชุดเดียวกันซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกัน

โปรดทราบ:ข้อความดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้นเมื่อซื้อ Ancient Coin

ในกรณีที่คุณบังเอิญซื้อ Bundle ชุดเดิมมากกว่าหนึ่งครั้ง โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน Steam เพื่อขอคืนเงิน: https://help.steampowered.com/


ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ