ไม่สามารถสมัครได้

หากข้อความข้อผิดพลาดนำคุณมายังหน้านี้ หรือคุณไม่สามารถสมัครได้ ดูเหมือนว่าบัญชี Microsoft ของคุณจะไม่ได้ทำเครื่องหมายเป็นแบบ 'Adult' (ผู้ใหญ่)

ใช้อะไรกำหนดว่าบัญชีใดเป็นบัญชีประเภทเด็ก:

Xbox LIVE จะกำหนดว่าบัญชีใดเป็นบัญชีของเด็ก หรือบัญชีของผู้ใหญ่ตามอายุเจ้าของบัญชี เจ้าของบัญชีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะถือเป็นบัญชีเด็กในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร การบรรลุนิติภาวะนั้นจะต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค เช่น อายุบรรลุนิติภาวะในเกาหลีคือ 20 ปี แต่ในสหราชอาณาจักรจะเป็น 18 ปี

วิธีตรวจสอบว่าบัญชีของคุณถูกตั้งค่าสถานะเป็นบัญชีผู้ใหญ่หรือไม่:
คุณสามารถตรวจสอบว่าบัญชีของคุณถูกตั้งค่าสถานะเป็นบัญชีเด็กหรือบัญชีผู้ใหญ่ผ่านการตั้งค่า Family Safety ในบัญชีของคุณ

สําหรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงบัญชีเด็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้เป็นบัญชีผู้ใหญ่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft


ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ