ตั้งชื่อเรือของคุณ

เรือทุกลำที่ตั้งชื่อภายในโลกแห่ง Sea of Thieves จะต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของชุมชน

กฎเหล่านี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรับรองว่าทุกคนที่เข้าสู่โลกจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมอันอบอุ่นและมีส่วนร่วมกันมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการตั้งชื่อเรือ

Sea of Thieves เป็นเกมสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ เผ่าพันธุ์ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ และความทุพพลภาพ และชื่อเรือของคุณควรแสดงถึงเรื่องนี้ ชื่อใดก็ตามที่พบว่ามีเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือคุกคาม (เช่น อคติ เผยแพร่ความเกลียดชัง) จะส่งผลให้ผู้เล่นถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการตั้งชื่อเรืออย่างถาวร พร้อมกับการระงับในเกม อย่างไรก็ตาม การคุกคามอย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้ถูกระงับบัญชีทันที ตามดุลยพินิจของเรา

โปรดจำไว้เสมอว่าควรตั้งชื่อเรือของคุณให้เป็นมิตรกับครอบครัว - ซึ่งรวมถึงชื่อที่มีการเสียดสี/การเล่นคำที่มีเนื้อหาหรือภาษาสำหรับผู้ใหญ่

 

ข้อกำหนดชื่อเรือ

  • ชื่อเรือต้องมีความยาวไม่เกิน 20 ตัวอักษร
  • ชื่อเรือต้องไม่มีตัวเลข
  • ชื่อเรือต้องไม่ขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยช่องว่าง
  • ชื่อเรือต้องไม่มีอักขระพิเศษ

หมายเหตุ: ชื่อเรือที่พบว่าละเมิด จรรยาบรรณของชุมชน ของ Sea of Thieves หรือ จรรยาบรรณของชุมชนของ Xbox จะถูกลงโทษ ซึ่งส่งผลให้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการตั้งชื่อเรือ การระงับในเกม หรือการลบออกจาก Sea of Thieves อย่างถาวร


ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ