Nadawanie statkowi nazwy

Wszystkie statki nazywane w świecie Sea of Thieves muszą przestrzegać Kodeksu postępowania społeczności.

Zasady te zostały stworzone, aby zapewnić, że wszyscy nowi użytkownicy zostaną wprowadzeni do środowiska, które jest tak przyjazne i inkluzywne, jak to tylko możliwe, co dotyczy również nazewnictwa statków.

Sea of Thieves jest grą dla każdego, niezależnie od wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej, narodowości, wyznania lub niepełnosprawności, a nazwa statku powinna to odzwierciedlać. Każda nazwa zawierająca jakąkolwiek formę szkodliwej lub obraźliwej zawartości (np. uprzedzenia, mowa nienawiści) spowoduje trwałe cofnięcie graczowi możliwości nadawania nazw statkom wraz z zawieszeniem w grze. Poważne wykroczenia mogą jednak skutkować natychmiastowym zamknięciem konta według naszego uznania.

Należy pamiętać, aby nazwy statków były przyjazne dla rodzin – obejmuje to nazwy zawierające dowolną formę insynuacji / gry słów w odniesieniu do treści lub języka dla dorosłych.

 

Wymagania dotyczące nazwy statków

  • Nazwy statków mogą się składać z maksymalnie 20 znaków.
  • Nazwy statków nie mogą zawierać liczb.
  • Nazwy statków nie mogą zaczynać się ani kończyć spacją.
  • Nazwy statków nie mogą zawierać pewnych znaków specjalnych.

Uwaga: Nazwy statków, które naruszają Kodeks postępowania społeczności Sea of Thieves lub Kodeks postępowania Xbox, będą podlegać działaniom egzekucyjnym skutkującym cofnięciem prawa do zmiany nazw statków, zawieszeniem w grze lub trwałym usunięciem z Sea of Thieves.


Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły