การสนับสนุนสำหรับ ‘Toggle to Talk’ (สลับเพื่อพูด)

ตอนนี้คุณมีตัวเลือกเพิ่มเติมในการส่งข้อความเสียงของคุณเมื่อใช้ Voice Chat กับลูกเรือของคุณหรือคนอื่นๆ ที่คุณพบในโลก ผู้เล่นยังมีตัวเลือก ‘Toggle’ (สลับ) เพื่อลดความจำเป็นในการกดปุ่มค้างเพื่อพูดเพิ่มเติมไปจากตัวเลือก ‘Push to Talk’ (กดเพื่อพูด) และ ‘Always On’ (เปิดตลอดเวลา) ตามปกติ โดยแค่สลับเป็นเปิด พูดจนเสร็จ แล้วสลับเป็นปิด

  • นำทางไปยัง Back - Settings - Audio Settings
  • กำหนดจาก Push to Talk เป็น Toggle

วิธีการกำหนดปุ่มที่ต้องการใช้สำหรับ Push to Talk เพียงแค่เชื่อมปุ่มอินพุตของคุณใหม่อีกครั้ง

  • นำทางไปยัง Back - Settings - Keyboard and Mouse หรือ Controller
  • เชื่อมคำสั่ง Push to Talk เข้ากับปุ่มที่คุณต้องการ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ