การกำหนดค่าการถอดคำบรรยายเกม ‘Let Games Read to Me’ (ให้เกมบรรยายด้วยเสียงสำหรับฉัน)

Sea of Thieves รองรับการถอดคำบรรยายเกม เมื่อเปิดใช้งาน คุณสมบัตินี้จะอ่านเมนูของเกม

ก่อนหน้านี้คุณสมบัตินี้สามารถใช้ได้กับการตั้งค่าแพลตฟอร์ม Xbox เท่านั้น ตอนนี้เรามีความสามารถในการแทนที่การตั้งค่าแพลตฟอร์มอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่ต้องการใช้แพลตฟอร์มนี้เปิดคุณสมบัตินี้ยังสามารถทําเช่นนั้นต่อไปได้

วิธีแทนที่การตั้งค่าแพลตฟอร์มและเปิดใช้งานการถอดคำบรรยายเกมจากภายใน Sea of Thieves:

 • ไปยังการตั้งค่า – ภาษา
 • เลื่อนลงไปยังส่วนที่มีชื่อว่า ข้อความและคําพูด
 • เปลี่ยนค่า การแทนที่การถอดคำบรรยายเกม
  • ไม่แทนที่: เกมจะใช้การตั้งค่าแพลตฟอร์ม Xbox
  • เมื่อเปิดใช้งาน: การถอดคำบรรยายเกมจะถูกบังคับใช้โดยไม่คํานึงถึงการตั้งค่าแพลตฟอร์ม Xbox
  • การถอดคำบรรยายเกมถูกปิดใช้งาน มันจะถูกบังคับให้ปิดโดยไม่คํานึงถึงการตั้งค่าแพลตฟอร์ม Xbox

ข้อความโทสต์

ข้อความโทสต์แบบป๊อปอัปในเกมเพื่อบอกคุณว่ามีการส่งมอบสมบัติเมื่อไร พันธมิตรได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อไร และภารกิจสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เมื่อไร หากต้องการเปิดใช้งานการถอดความเหล่านี้ด้วย:

 • ไปยังการตั้งค่า – ภาษา
 • เลื่อนลงไปยังส่วนที่มีชื่อว่า ข้อความและคําพูด
 • เปลี่ยนค่า การอ่านข้อความโทสต์

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ