การสนับสนุนสำหรับ ‘Escape’ เพื่อออกจากหน้าการตั้งค่าในขั้นต่างๆ

ขณะเลือกหัวข้อต่างๆ ในเมนูการตั้งค่า โดยปกติแล้วการกดปุ่ม ‘Escape’ จะเป็นการกลับไปยังเมนูขั้นบนสุด แม้ว่าจะเข้าไปในเมนูย่อยระดับใดก็ตาม การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนการทำงานของปุ่ม ‘Escape’ และให้ผู้เล่นกลับออกจากแต่ละเมนูย่อยทีละขั้น ซึ่งอาจต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อกลับสู่เมนูขั้นบนสุด 

  • ไปยังการตั้งค่า - อินพุต
  • เลื่อนลงไปยังส่วนที่มีชื่อว่า เบ็ดเตล็ด
  • ตั้งค่า Escape เพื่อออกจากหน้าการตั้งค่า เป็น On

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ