Creator Crew: ไม่สามารถสมัครได้

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้นำคุณมายังหน้านี้ หรือหากคุณไม่สามารถสมัครได้ มีความเป็นไปได้สูงที่บัญชี Microsoft ของคุณไม่ได้กำหนดสถานะเป็นบัญชีของ 'ผู้ใหญ่' ซึ่งการสมัคร Creator Crew จะต้องใช้บัญชีผู้ใหญ่

 

สิ่งที่กำหนดว่าบัญชีเป็นบัญชีของผู้ใหญ่หรือไม่: 

Xbox LIVE จะระบุว่าบัญชีเป็นบัญชีของเด็กหรือบัญชีของผู้ใหญ่จากอายุของเจ้าของบัญชี ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร เจ้าของบัญชีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับบัญชีของเด็ก เกณฑ์อายุผู้ใหญ่ตามกฎหมายจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค เช่น อายุของผู้ใหญ่ในเกาหลีคือ 20 ปี แต่อายุของผู้ใหญ่สำหรับสหราชอาณาจักรคือ 18

 

วิธีตรวจสอบว่าบัญชีของคุณได้รับการกำหนดเป็นบัญชีของผู้ใหญ่หรือไม่: 

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบัญชีของคุณได้รับการกำหนดเป็นบัญชีของเด็กหรือบัญชีของผู้ใหญ่ โดยคลิก ที่นี่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแปลงบัญชีของเด็กให้เป็นบัญชีของผู้ใหญ่ ในกรณีที่สามารถทำได้ โปรดคลิก ที่นี่


ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ