Gra wyłącza się przy uruchomieniu / problemy z renderowaniem – program antywirusowy Trend Micro

Jeśli na twoim komputerze występują poniższe problemy, a ty korzystasz z programu antywirusowego Trend Micro, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem:

  • Gra zawiesza się podczas uruchamiania
  • Problemy z renderowaniem/teksturowaniem podczas rozgrywki
  • Gra zawiesza się podczas rozgrywki


Ważna uwaga: poniższe kroki należy wykonać za każdym razem, gdy dostępna jest nowa aktualizacja gry, ponieważ w każdym przypadku zmienia się numer wersji Sea of Thieves.

1. Naciśnij klawisz Windows.

2. Wyszukaj i otwórz program Windows PowerShell.

3. Wprowadź następujące polecenie:

Get-AppxPackage *SeaOfThieves* | ForEach{$_.InstallLocation}


4. Skopiuj otrzymaną treść, która powinna wyglądać podobnie do tej przedstawionej poniżej.

C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SeaofThieves_2.78.5523.2_x64__8wekyb3d8bbwe


5. Otwórz konsolę główną programu Trend Micro, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Trend Micro na pasku zadań i wybierając polecenie „Open the Main Console” (Otwórz konsolę główną).

6. Otwórz menu Settings (Ustawienia).

7. Wybierz pozycję „Exception Lists” (Listy wyjątków), a następnie „Programs/folders” (Programy/foldery).

8. Kliknij przycisk „+ Add” (+ Dodaj), a następnie „Browse” (Przeszukaj).

9. Wklej otrzymane wyniki opisane w kroku 4. do pola nazwy pliku.

10. Kliknij przycisk „Open” (Otwórz). Ścieżka zostanie dodana do twojej listy wyjątków.

11. Kliknij „Apply” (Zastosuj), a następnie „OK”, aby zapisać zmiany i zamknąć okno list wyjątków.

 

Nadal nie możesz grać?

Ważny plik Sea of Thieves mógł zostać przeniesiony do kwarantanny. Aby go przywrócić, wykonaj poniższe kroki.

1. Otwórz konsolę główną oprogramowania Trend Micro Security i kliknij ikonę „Security Report” (Raport bezpieczeństwa).

2. Kliknij link „See more details” (Zobacz więcej szczegółów).

3. Kliknij plik SoTGame.exe i kliknij polecenie „Restore” (Przywróć). (Jeśli nie widzisz pliku, wybierz rozwijaną listę obok polecenia „View” (Wyświetl) i wybierz „Last scan” (Ostatni skan)).

4. Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz przywrócić plik, kliknij „Yes” (Tak).

5. Kliknij „OK”.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie pomocy firmy Trend Micro:

https://esupport.trendmicro.com/home/pages/technical-support/maximum-security-10/1105090.aspx?_ga=2.141354416.380243900.1539770950-616145983.1539770950


Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły