การแก้ปัญหาข้อผิดพลาด เคราฮาเซลนัท

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด Hazelnutbeard ซึ่งทำให้ไม่สามารถเล่น Sea of Thieves ได้ โปรดลองทำตามขั้นตอนที่ระบุด้านล่าง:

วิธีที่ 1 - รีเซ็ต Sea of Thieves

 1. กดแป้น Windows
 2. พิมพ์ Apps and Features
 3. ค้นหา Sea of Thieves ในรายการ
 4. เลือก Advanced Options
 5. เลือก Reset

วิธีที่ 2 - ยืนยันว่าเวลาและวันที่ในระบบของคุณถูกต้อง

 1. คลิกขวาที่นาฬิกาบนเมนู Start ของคุณ
 2. เลือก Adjust date/time
 3. ยกเลิกการเลือก Set time zone automatically แล้วเลือกอีกครั้ง (หากกำหนดค่าเป็นอัตโนมัติอยู่แล้ว ให้เปลี่ยนเป็นการกำหนดเอง จากนั้นเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติอีกครั้ง)
 4. บูตพีซีของคุณใหม่

วิธีที่ 3 - ตรวจหา Windows Updates

 1. กดแป้น Windows
 2. พิมพ์ Update
 3. เลือก Check for Updates
 4. หากมีการอัปเดตที่สามารถใช้ได้ ให้ดาวน์โหลดแล้วเรียกใช้
 5. บูตพีซีของคุณใหม่ จากนั้นพยายามโหลดกลับเข้าสู่ Sea of Thieves

วิธีที่ 4 - IP Helper

 1. กดแป้น Windows แล้วค้นหา services และเปิดขึ้นมา
 2. ค้นหา IP Helper ในรายการ แล้วตรวจสอบว่าทำงานอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ทำงาน นี่คือสาเหตุของปัญหา
 3. คลิกขวาที่ IP Helper แล้วไปที่ Properties จากนั้นไปที่แท็บ Dependencies
 4. ค้นหาบริการที่ขึ้นต่อกันเหล่านี้ในรายการบริการก่อนหน้านี้ แล้วตรวจสอบว่าแต่ละบริการกำลังทำงานอยู่ และกำหนด Startup type เป็น Automatic คุณสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกว่าที่บริการ แล้วเลือก Properties ขณะที่อยู่บนหน้าดังกล่าว จะมีรายการดรอปดาวน์ Startup ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำหนดเป็น Automatic (บริการที่พบว่าไม่ได้ทำงานอยู่บ่อย
 5. ที่สุดคือ "WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery service")
  เมื่อพบบริการที่ไม่ทำงานแล้ว ให้คลิกขวาที่บริการดังกล่าว แล้วกด Start ถ้าคำสั่ง Start ปิดเป็นสีเทา และคุณไม่สามารถเริ่มกระบวนการได้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณสามารถเริ่มกระบวนการได้ ให้ใช้คำสั่งดังกล่าว จากนั้นเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วตรวจสอบว่า IP Helper ทำงานหรือไม่ ซึ่งปัญหาควรจะได้รับการแก้ไขแล้ว
 6. ถ้ากระบวนการยังคงไม่ทำงาน ให้ไปที่ส่วนที่ 2 ด้านล่างนี้

ส่วนที่ 2

 1. ถ้าไม่สามารถเริ่มกระบวนการโดยใช้เมนูคลิกขวาได้ คุณอาจมีปัญหาในรีจิสทรีซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
 2. กดแป้น Windows แล้วค้นหา Regedit จากนั้น Run as administrator
 3. การค้นหาด้วย Google อย่างรวดเร็วจะช่วยให้คุณทราบว่าบริการที่มีการขึ้นต่อกันที่ไม่ทำงาน อยู่ที่ใดบ้าง
 4. ค้นหาค่าเริ่มต้นสำหรับบริการนั้นๆ และทำการเปลี่ยนแปลงใน Properties
 5. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
  ตรวจสอบว่า IP Helper กำลังทำงานหรือไม่

วิธีที่ 5 - การแก้ไขปัญหา Ashbeard
https://support.seaofthieves.com/hc/articles/360000695787-Troubleshooting-Ashbeard-error-Player-is-not-signed-into-xbox-live 

วิธีที่ 6 - การส่งต่อพอร์ต
https://support.xbox.com/help/Hardware-Network/connect-network/network-ports-used-xbox-live 

วิธีอื่นๆ ที่สามารถทดลองได้:

- ปิด VPN ที่อาจกำลังใช้งานอยู่
- สแกนหามัลแวร์ในพีซีของคุณ (ซึ่งแตกต่างจากการสแกนของโปรแกรมป้องกันไวรัส)
- ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส แล้วตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดยังคงเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ คุณจำเป็นต้องเพิ่ม Sea of Thieves ลงในรายการอนุญาตของโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

 

 


ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหม

ส่งคำร้องขอการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมของเรา

บทความเด่นที่น่าสนใจ