Błąd Hazelnutbeard – możliwe rozwiązania

Jeśli błąd Hazelnutbeard uniemożliwia ci uruchomienie Sea of Thieves, wykonaj następujące czynności:

Rozwiązanie 1 – zresetowanie Sea of Thieves

 1. Naciśnij klawisz Windows.
 2. Wpisz frazę „aplikacje i funkcje”.
 3. Kliknij Sea of Thieves.
 4. Wybierz „Opcje zaawansowane”.
 5. Kliknij przycisk „Resetuj”.

Rozwiązanie 2 – sprawdzenie ustawień daty i godziny

 1. Naciśnij prawym przyciskiem myszy zegar na pasku zadań.
 2. Wybierz opcję „Ustaw datę/godzinę”.
 3. Odznacz i zaznacz ponownie opcję „Ustaw strefę czasową automatycznie” (jeśli to ustawienie było już włączone, wyłącz je i włącz ponownie).
 4. Uruchom komputer jeszcze raz.

Rozwiązanie 3 – sprawdzenie aktualizacji systemu Windows

 1. Naciśnij klawisz Windows
 2. Wpisz frazę „aktualizacje”.
 3. Kliknij pozycję „Sprawdź, czy są aktualizacje”
 4. Jeśli dostępna jest jakaś aktualizacja, pobierz ją i zainstaluj.
 5. Uruchom komputer ponownie i spróbuj uruchomić Sea of Thieves.

Rozwiązanie 4 – Pomoc IP

 1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz frazę „usługi” i otwórz pierwszy wynik.
 2. Na liście odszukaj pozycję „Pomoc IP” i sprawdź, czy usługa ta jest uruchomiona. Jeśli nie jest, tu leży przyczyna błędu.
 3. Naciśnij tę usługę prawym przyciskiem myszy, otwórz „Właściwości” i przejdź na kartę „Zależności”.
 4. Odszukaj każdą z tych zależności na poprzednio otwartej liście usług i sprawdź, czy jest uruchomiona i ma ustawiony automatyczny typ uruchamiania. Aby to sprawdzić, naciśnij prawym przyciskiem usługę i otwórz „Właściwości”. W otwartym oknie zobaczysz pole „Typ uruchamiania” – ustaw je na „Automatyczny” (w większości przypadków wyłączoną usługą okazuje się „Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web WinHTTP”).
 5. Gdy znajdziesz usługę, która jest wyłączona, naciśnij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Uruchom”. Jeśli opcja ta jest wyświetlana na szaro i nie możesz uruchomić usługi, przejdź do części 2. Jeśli możesz uruchomić usługę, uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy proces „Pomoc IP” jest włączony – jeśli tak jest, problem został rozwiązany.
 6. Jeśli proces w dalszym ciągu nie jest uruchomiony, przejdź do części 2.

Część 2

 1. Jeśli usługa nie może zostać uruchomiona w rozwiniętym menu po naciśnięciu jej prawym przyciskiem myszy, najprawdopodobniej zaistniał problem z rejestrem, który uniemożliwia usłudze prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Naciśnij klawisz Windows, wpisz frazę „regedit” i uruchom pierwszy wynik jako administrator. Sprawdź w Internecie, gdzie znaleźć usługę, która u ciebie nie działa.
 3. Znajdź domyślne wartości dla usługi i zmodyfikuj je we właściwościach.
 4. Uruchom komputer ponownie.
 5. Sprawdź, czy usługa „Pomoc IP” jest uruchomiona.

Rozwiązanie 5 – postępowanie takie, jak w przypadku błędu Ashbeard
https://support.seaofthieves.com/hc/articles/360000695787-Troubleshooting-Ashbeard-error-Player-is-not-signed-into-xbox-live 

Rozwiązanie 6 – przekierowanie portów
https://support.xbox.com/help/Hardware-Network/connect-network/network-ports-used-xbox-live 

Inne rozwiązania, które warto wypróbować:

– Wyłącz wszelkie VPN-y, jeśli jakichś używasz.
– Przeskanuj komputer w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania (ten skan różni się od skanu programem antywirusowym).
Wyłącz swój program antywirusowy i sprawdź, czy błąd dalej występuje. Jeśli nie występuje, musisz dodać Sea of Thieves do listy wyjątków w programie antywirusowym

 

 


Wciąż potrzebujesz pomocy?

Wyślij zgłoszenie z prośbą o pomoc do naszego zespołu

Polecane artykuły