การเข้าถึง

การสื่อสาร

การสื่อสาร
คําบรรยายคําแนะนํา
19/01/2023
การบรรยายทิศทางตามเข็มทิศ
17/05/2022
การสนับสนุนสำหรับ ‘Toggle to Talk’ (สลับเพื่อพูด)
25/05/2021
การแปลแชทด้วยเสียง
17/05/2022
การปรับปรุงการมองเห็นแชทข้อความ
20/05/2022
การกำหนดค่าการถอดคำบรรยายเกมจากข้อความเป็นเสียงพูด
27/04/2023
การกำหนดค่าการถอดคำบรรยายเกมจากเสียงพูดเป็นข้อความ
20/05/2022
การกำหนดค่าการถอดคำบรรยายเกม ‘Let Games Read to Me’ (ให้เกมบรรยายด้วยเสียงสำหรับฉัน)
21/07/2022
ดูทั้งหมด...

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้า
การใช้การเคลื่อนที่อัตโนมัติ
13/05/2021
การสนับสนุนสำหรับการปิดใช้งานคอนโทรลเลอร์บนเครื่อง PC
21/07/2022
การสนับสนุนสำหรับการเล่นด้วยอนาล็อกปุ่มเดียว ตั้งกล้องให้อยู่ตรงกลางอัตโนมัติ และการลอยในน้ำอัตโนมัติ
28/07/2022
การสนับสนุนสำหรับ ‘Toggle to Use Item’ (สลับไปใช้ไอเท็ม)
28/07/2022
การสนับสนุนสำหรับเมนูแบบแป้นหมุน
28/07/2022
การสนับสนุนสำหรับ ‘Escape’ เพื่อออกจากหน้าการตั้งค่าในขั้นต่างๆ
28/07/2022
การสนับสนุนสำหรับ ‘Tap to Interact’ (แตะเพื่อโต้ตอบ)
28/07/2022
ดูทั้งหมด...

ภาพ

ภาพ
กำลังปิดใช้งานวิชวลเอฟเฟ็กต์บางอย่าง
28/07/2022
การสนับสนุนสำหรับ ‘Locking Interact Prompts into View’ (การล็อกพร้อมต์โต้ตอบลงในมุมมอง)
28/07/2022
การสนับสนุนผู้เล่นตาบอดสี
28/07/2022
ดูทั้งหมด...

เบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด
การสนับสนุนสำหรับการรีเซ็ตการตั้งค่าตัวช่วยสำหรับการเข้าถึงเป็นค่าเริ่มต้น
03/09/2020
ดูทั้งหมด...