Geliştirilmiş Kumanda Yapılandırması

Sea of Thieves, standart olarak hem Kumanda hem de Klavye ve Fare Girdilerini destekler ve varsayılan olarak hemen oynamaya başlamanı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Buna ek olarak daha fazla yapılandırma seçeneği arayanlar için, oyuncuların tercih ettikleri kontrol şemasını yapılandırmalarına izin vermeye yönelik oyun içi seçenekler de sunuyoruz.


Kumanda ‘Ölü Bölge’ 
Bu ayar, kumandanda bakma çubuğunun ölü bölgesinin boyutunu değiştirmene olanak sağlar. Bakma çubuğunu başparmağınla ittiğinde, bu 'Ölü Bölge'den ayrılıncaya kadar oyun içi bakma açını değiştirmez. 

  • Şuraya git: Geri - Ayarlar - Oynanış 
  • Oyun Kumandası Bakış Ölü Bölgesi ayarından ölü bölgeyi yapılandır seçeneğini işaretle 


Ölü bölge ne kadar küçük olursa bakma çubuğu o kadar hızlı tepki verecektir. Küçük bir ölü bölgen varsa oyun içi bakma açını değiştirmek için bakma çubuğunu sadece başparmağınla küçük bir miktar hareket ettirmen yeterlidir! Bazı oyuncular bunu sevecektir çünkü bakma çubuğunun daha duyarlı hissettirmesini sağlamaktadır! 

Ölü bölge ne kadar büyük olursa da bakma çubuğu o kadar yavaş tepki verecektir. Büyük bir ölü bölgen varsa oyun içinde bakınmak için bakma çubuğunu daha fazla ittirmen gerektiğini fark edeceksin. 

Lütfen unutma: küçük ölü bölge ayarıyla bakma çubuğuna dokunmasan bile oyun içi bakma açının kendi başına hareket etmesi anlamına gelen 'Kayma' dediğimiz durumla karşılaşabilirsin! Bu yüzden video oyunlarında ölü bölge vardır, bunun olmasını önlemek için! Böyle bir durum olursa ölü bölge kaydırıcını durum ortadan kalkıncaya kadar arttır.


Kumanda ‘Tepki Eğrisi’ 

Bu ayar, girdinin bakma çubuğunda nasıl eşleneceğini değiştirme olanağı sağlar. 

  • Şuraya git: Geri - Ayarlar - Oynanış 
  • Oyun Kumandası Tepki Eğrisi ayarından etkinin gücünü yapılandır seçeneğini işaretle

Doğrusal Eşleme

Oyun kumandası tepki eğrisinde 1 değeri doğrusal eşlemedir. Bir doğrusal eşleme (1 ayarı), bakma çubuğunu ne kadar çok ittirirsen hedefleme hassasiyetinin o derecede daha hızlı olacağı anlamına gelir. Sea of Thieves başlangıç ayarı bu şekilde yapılandırılmıştır. Eğer bakma çubuğu hassasiyetinin Sea of Thieves'te her zamanki gibi olmasını istiyorsan bu değeri 1 olarak ayarla. 

Bu doğrusal eşleme ile bazı oyuncular küçük mikro hedefleme ayarlamaları yapmakta zorlanır çünkü küçük bir miktarda ittirme becerisini gerçekleştirmek baskı altındayken zor olabilir! Bu mikro düzenlemelere genellikle küçük hedeflere nişan almaya çalışırken gereksinim duyulmaktadır. Örneğin, uzaktan vurmaya çalıştığınız bir düşman oyuncu olduğunu varsayalım, ekranda oldukça küçükler ve onlara bakmak ve ateş etmek için bakma çubuğunla küçük ayarlamalar yapmaya çalışıyorsun. Doğrusal eşleme ile hedef, sağ çubukla küçük ayarlamalar yapmak zor olduğundan bilhassa çetrefilli olabilir, bu da genellikle bu ince ayarlamaları yapmaya çalışırken hedeflerinin soluna veya sağına nişan aldığın bir kısır döngüye neden olur.


Doğrusal Olmayan Eşleme

1 değerinin üzerindeki bir oyun kumandası tepki eğrisi bir doğrusal olmayan eşlemedir. Ayar ne kadar yüksek olursa bu doğrusal olmayan eşleme o kadar aşırı olur. 

Mesela oyun tepki eğrisini 2'ye çıkarırsam bu bir doğrusal olmayan eşleme olur. Bu, bakma çubuğunun ortasındaki hedefleme hassasiyetinin daha yavaş ve bakma çubuğunun kenarlarındaki hedeflemenin daha hızlı olmasını sağlar. Yani bakma çubuğunda mikro ayarlamalar yapmaya çalışırken o kadar hassas olmadığı anlamına gelir, bu da bazı oyuncuların uzaktaki küçük hedeflere nişan almalarını kolaylaştırabilir çünkü bakma çubuğunu hareket ettirdikleri miktar üzerinde fazla el becerisine sahip olmaları gerekmez. 

Böylece uzak mesafedeki, dolayısıyla da ekranda küçük görünen bir düşman oyuncu örneğinde, bazı oyuncular bu düşmana nişan almayı daha kolay bulabilirler çünkü bakma çubuğunu az miktarda ittirebilirler ve hassasiyet düşük kalır. Bakma çubuğunu az miktarda ittirdiğinde hedeflemenin çok yavaş olduğunu hissedeceksin. Bakma çubuğunu daha da ileri ittirmeye devam ettikçe çubuğun plastiğe değdiği 'tam ittirme' noktasına ulaşana kadar ve tam hedefleme hassasiyetini elde edene kadar hassasiyetin daha hızlı artmaya başladığını hissedeceksin. 

Oyun Kumandası Tepki Eğrisi'ni kumandanda Kaymaya karşı koymak için kullanma. Öncelikli olarak ölü bölgeni bakma çubuğunda kayma olmayacak şekilde ayarla, daha sonra Oyun Kumandası Tepki Eğrisi ayarını yap. 


Hâlâ yardıma mı ihtiyacın var?

Ekibimizden biriyle bir destek talebi oluştur

Öne Çıkan Makaleler